Miljö

Tillverkning med omsorg om miljön

Vårt miljöarbete har ett syfte; att skapa en så optimal process och produkt som samtidigt skonar den jord vi fått i arv. Därför arbetar vi ständigt på förbättringar tillsammans med engagerade medarbetare, kunder och leverantörer. 

Optimerad produktion med en modern maskinpark som minskar energiförbrukning liksom minimering av produktionsspill och återvinning av skrot är en självklarhet. 

När det gäller ytbehandling, som vi ombesörjer genom våra underleverantörer, används enbart krom 3+, alternativt pulverlack, som ger ett hållbart resultat. Långsiktigt miljötänkande bidrar till att ge produkterna en längre livslängd som därmed minskar förbrukningen av naturresurser.

Självklart är vi miljöcertifierade enligt ISO14001.
Ladda ner vårt certifikat här!