Prototyptillverkning och produktutveckling

Formgivarna har sina idéer. Vi har våra. I vårt fall handlar det om produktutveckling och produktionsanpassning – att överföra en abstrakt idé från tanke till konkret verklighet som synliggörs i vår prototyptillverkning. 

Steelnovas prototyptillverkning erbjuder en stor fördel till våra kunder. Vi breddar på så sätt vägen för snabb produktion och förkortar tiden från det ögonblick då en produktidé föds till dess att produkten kan presenteras på marknaden. Konstruktion och produktutveckling är en avancerad konst – och tillsammans med kunden är det just den här typen av konst vi skapar.

Målet är att hjälpa vår kund att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen och här är just produktionsanpassningen en viktig nyckel. När möbeldesigners kommer med önskemål om form och finish kan Steelnovas konstruktörer bistå med konstruktionslösningar och avancerad teknik. Vi hjälper våra kunder med produktutveckling, från skiss och prototyptillverkning till produktionsvänlig artikel, monterad och paketerad för leverans till slutkund.

En stor anledning till att många skandinaviska produktägare väljer Steelnova är att vi kan leverera hög kvalitet i mindre serier med snabba leveranser, tack vare vår effektiva produktion.