Trådbockning

Trådbockning i hjärtat av Småland

En stor del av de detaljer och produkter som tar form här hos oss på Steelnova består av bockad tråd. Trådbockning är i grunden ett hantverk med gamla anor. Här i hjärtat av Småland har dragning av järntråd en lång historia och för många tillverkande industrier, inte minst inom möbelindustrin, spelar tråd en avgörande roll, både som synlig detalj och som dold komponent. Det handlar om tråd av olika materialslag och i olika dimensioner som formas till unika detaljer, ofta som en del av en sammansatt produkt. Här hos oss utförs trådbockning i en modern och automatiserad produktion.

Standardverktyg för trådbockning ger snabb start

Trådbockning kan göras med standardverktyg som ger en snabb start och billig startkostnad. Tråden matas fram stegvis genom en kluven dyna för att bockas i standardverktyget som styr bockdiametern. Det roterande bockverktyget bockar tråden runt dynan. Sedan matas tråden fram till nästa bockningsposition. Eftersom bockstädet roterar runt trådens axel så möjliggörs bockning i alla riktningar. Genom att mata fram tråden mot ett vinklat verktyg kan större radier skapas. Den färdiga detaljen kapas sedan av när tråden är färdigbockad.

Modulverktyg för optimal produktivitet

Trådbockning kan också ske med modulverktyg, specialanpassade för optimal produktivitet, något som kan vara lämpligt vid större serier eller krävande toleranser. Tråden matas fram i centrumdynan där ett antal fristående verktygshållare växelvis skjuts in mot dynan för att bearbeta tråden. Verktygen kan vara en kombination av standardverktyg och specialtillverkade modulverktyg. Specialverktyg för trådbockning innebär dock en högre ingångskostnad.

Trådbockning i flera olika material

Här hos oss på Steelnova bockar vi dina tråddetaljer i vår CNC-styrda trådbocksmaskin från Numalliance, ledande global leverantör av CNC-styrda högprecisionsmaskiner inom trådbockning. Tillförlitlighet, mångsidighet och precision är avgörande när vi levererar våra detaljer som fåtöljunderreden och medstolar till våra kunder inom möbelindustrin. Med vår trådbockningsmaskin från Numalliance kan vi bearbeta tråd i dimensioner från 4–14 mm i flera olika material med komplex och exakt formning.